VIP 3

35m2,       19-20 người

Mô tả
  • Biển chỉ dẫn và lối đi dành riêng tới phòng tiệc
  • Phòng tiệc khép kín được sắp xếp theo yêu cầu
Dịch vụ tính phí
  • Phòng sân khấu
  • Trang trí theo yêu cầu
Bài tin liên quan
VIP 2

VIP 2

35m2,       19-20 người
VIP 1

VIP 1

35m2,       19-20 người